JVS Priemum

Sprostredkovateľská činnosť


V rámci sprostredkovateľskej činnosti ponúkame:


  • Služby súvisiace so spracovaním údajov

  • - Spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek výpočtov a pod.
    - On-line publikovanie
    - Zaznamenávanie údajov na DVD alebo prenosné médium

  • Realizácia reklamných kampaní

  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

  • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie