JVS Priemum

JVS Priemum

Účtovnícke služby


 • Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva

 • Spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani

 • Spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat

 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi

 • Realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností

 • Zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva

 • Podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie.
Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.


Zastupovanie v daňovom konaní
V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, pripravujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.


Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty
Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.



Prečo práve my?


 • Spracovanie účtovných dokladov je zabezpečené vždy korektne a v čas.

 • Účtovníctvo poskytujeme s vyššou pridanou hodnotou ako iné firmy!

 • Diskrétnosť

 • Flexibilita

 • Optimalizácia procesov

 • Šetrenie nákladov

 • Efektívne riešenie pre každého z Vás

 • Prvotriedne služby za výhodné ceny

Kontakt: gubova@jvspriemum.com
Tel:+421 911 505 534