JVS Priemum
JVS Priemum

Jednoduché účtovníctvo


V rámci jednoduchého účtovníctva vám ponúkame nasledovné služby:


  • Vedenie peňažného denníka

  • Vedenie pokladničnej knihy

  • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok

  • Evidencia majetku

  • Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)

  • Evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH

  • Komunikácia s úradmi

  • Zúčtovanie cestovných príkazov

  • Štandardné výstupy z účtovného programu

  • Konzultačné a poradenské služby