JVS Priemum
JVS Priemum

Mzdy

V rámci miezd ponúkame nasledovné služby:


  • Mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov

  • Výpočet odvodov poistného za zamestnanca

  • Zasielanie príslušných výkazov a prehľadov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad

  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

  • Prihlášky a odhlášky do a z poisťovní

  • Komunikácia s poisťovňami

  • Upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívny
    a nižších právnych úprav