JVS Priemum
JVS Priemum

Podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:


 • Vedenie účtovného denníka

 • Vedenie pokladničnej knihy

 • Vedenie bankovej knihy

 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy

 • Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)

 • Evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH

 • Zúčtovanie cestovných príkazov

 • Štandardné výstupy z účtovného programu

 • Komunikácia s úradmi

 • Konzultačné a poradenské služby