JVS Priemum
JVS Priemum

Personalistika

V rámci personalistiky ponúkame nasledovné služby:


  • Príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd

  • Príprava a vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti

  • Príprava a vyhotovenie náplni práce jednotlivých pracovných pozícií

  • Vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov